Aktivitet Ales Stenar Ystad

Ales Stenar Information Hitta hit Ales Stenar Ales Stenar är en fornlämning belägen vid Kåseberg i Skåne ca 19km från Ystad. Denna fornlämning består av 59 stenblock som utformar konturen av ett skepp som är 67m lång och 19m bred. […]